Wat is-en doet een homeopaat nou precies?

Een homeopaat beoefent een geneeskunde waarbij met name het zelfherstellend vermogen van het lichaam geprikkeld en geactiveerd wordt. Het principe dat de homeopaat nastreeft is dat door het toedienen van een homeopathisch geneesmiddel iemand van een bepaalde aandoening of ziekte kan genezen. Dat middel roept bij iemand die gezond is dezelfde symptomen op als deze ziekte of aandoening.

Homeopaat beoefent een zogenaamde holistische geneeswijze

Een homeopaat beoefent een zogenaamde holistische geneeswijze. En dus stelt de homeopaat de mens als geheel centraal. De homeopaat stelt dat als lichaam en geest niet in balans zijn, een mens niet ziek kan worden of met klachten te maken kan krijgen. De homeopaat onderdrukt dus niet alleen de symptomen, maar wordt toegepast om het gehele evenwicht tussen lichaam en geest te herstellen. De homeopathische geneesmiddelen die de homeopaat toepast zijn veilig en onschadelijk voor zowel de lever en de nieren. Bovendien belasten ze het milieu niet en worden ze evenmin op dieren getest. Daarom mag je deze natuurgeneeskunde beslist goed voor mens, dier en ook milieu noemen.

homeopaat

Hahnemann en de similiawet

Homeopathie werd als in de achttiende eeuw geïntroduceerd door de Duitse arts Hahnemann. Hij was het die als eerste met de term homeopathie op de proppen kwam. Homeopaat en homeopathie zijn afgeleiden van de woorden homoios dat zoiets als gelijksoortig betekent en pathos dat staat voor lijden. Hij was het ook die de similiawet introduceerde; iemand kan worden genezen van een ziekte als een kleine hoeveelheid stof wordt toegediend die bij een gezond iemand dezelfde symptomen oproept als de ziekte. Dit is het principe waarvan ook de homeopaat uitgaat bij zijn werkwijze.

Planten en stoffen van dierlijke of minerale oorsprong

De homeopaat werkt met homeopathische geneesmiddel die bestaan uit planten of stoffen die een dierlijke of een minerale oorsprong kennen. De werkzaamheid is getest op mensen en doorgaans gebruik je deze middelen prima naast de reguliere geneesmiddelen. Bij klassieke homeopathie zoals we dat van Hahnemann kennen wordt door de homeopaat een geneesmiddel voorgeschreven dat behalve bij de ziekte of de klacht past ook nadrukkelijk past bij jou als persoon. Dat is ook meteen het grote verschil met klinische homeopathie. Dan krijg je namelijk geneesmiddelen voorgeschreven die louter gebaseerd zijn op de klachten die je hebt.

Ondertussen is homeopathie een natuurlijke geneeswijze geworden die de afgelopen eeuwen prima resultaten heeft laten zien. De homeopaat kan je van verschillende klachten afhelpen.